Intelligent Design - 3e luik


Religie en wetenschap = geloof en kennis door Marc Appels 


In Den Beginne was het geloof. De mens had geen woorden, geen referentiekader voor de plaats waar hij zich bleek te bevinden bij de eerste dageraad. Er was waarneming, intuïtie en emotie. Regelrecht van dieren overgeërfd. De eerste mens werd wakker in een vreemde omgeving. Niets was verklaarbaar, het begrip verklaring bestond niet er was geen begrijpen.

Er was geen weten, of wetenschap. Er was geen kennis, enkel ervaring. Door dagelijkse routine, door enkelingen met toevallige bijzondere ervaringen. Pas na een eerste aanloop van duizenden en duizenden jaren begon de eerste vonk van ervaringskennis.

Er was dorst en honger. Pijn en fijn. Donker en licht. Geur en geluid. Maar er waren nog geen woorden voor, geen begripsvorming. Enkel zintuigen die de eerste mens deden voelen, ruiken, horen, zien, aanvoelen en vermoeden. En veel later pas combineren, deduceren, analyseren, uitproberen, uitbreiden, weer combineren, terugvallen en opnieuw proberen. Er was vallen en opstaan. En alles wat de eerste mens zag ging uiteindelijk over, hield op, gaf gillend de geest, werd vernietigd en ging dood. Ook de mens zelf. En dan begon het weer opnieuw. Ook de mens zelf.

Er was geen besef van een heelal, van een zon, een aarde of andere planeet. Er was een hete bol die als hij er stond de wereld zichtbaar maakte, opwarmde en ook verdorde. En dan ging die hete bol weer weg en werd de wereld een andere: donker en koud. Duizenden kleine vuurtjes werden zichtbaar. Maar duizend was nog geen begrip, nog niet begrepen. Zelfs het begrip ‘heel veel’ kwam pas later. Er waren anderen zoals hij, al wel of niet stam genoemd, er waren verbanden. En langzaam begon de eerste mens te vermoeden.


Katalysator

De belangrijkste katalysator hierbij en hiervoor was en is religie. Religie betekent letterlijk ‘herverbinden’ (van ligêre = verbinden en re=her). Let op het HERverbinden! HERverbinden doe je met iets dat er al is, dat er altijd al geweest is. Vanaf het eerste begin. Religie was de eerste vorm van wetenschap. Religie was het eerste vermoeden. Een vermoeden bij de eerste mens, waar de laatste mens zou eindigen, zou sterven. De dood werd de eerste aanleiding om te gaan verklaren.

De eerste mens vermoedde al dat de laatste mens tussen de sterren zou wonen. Dat de wereld waarin hij leefde manipuleerbaar was, door kennis! Dat alle problemen opgelost konden worden. De eerste mens had ervaringskennis en wist uit die ervaring dat de diersoort die hij lekker vond smaken ’s ochtends altijd met de hele kudde kwam drinken. En dus was er het moment dat jagers gingen samenwerken om die dieren massaal te bejagen en zo de voedselvoorraad veilig te stellen. Kennis! Het vermoeden werd groter dat deze hele wereld een grote uitdaging was, een overwinbare echter. Maar altijd, ook voor de oermens, was er de dood, in alles en van alles zag hij het einde.

Juist door het ontbreken van kennis was de oermens overgeleverd aan een bijna 100% geloven. Om de wereld om hem heen en vooral de dood te kunnen verklaren moest de eerste mens wel beginnen met geloof, er was – nog – niks anders.Vanuit die situatie moest de mens dus wel starten: 100 % procent geloof en 0% kennis. Vooral de eerste 100.000 jaar is er enorm veel strijd gevoerd tussen geloof en kennis. In de huidige tijd lijkt de strijd ‘vernieuwd’ een oude heftigheid te bereiken. De gevolgen van doorbraken in de moderne techniek en wetenschap zijn vaak zo confronterend, dat de ‘geloofshoek’ eigenlijk alleen maar steeds verkrampter reageert. Zoals ze al 120.000 jaar doen.

Ik denk dat we een speciale situatie binnen de bovenstaande grafiek aan het bereiken zijn: het punt waar 50% van ons totale zijn, denken en weten is gebaseerd op geloof en de andere 50% op kennis!

Op Het Einde heerst kennis.


Conclusie

De Intelligent Ontwerper moet voorzien hebben dat het bovenstaande een lange strijd ging worden. Als hij het daar al niet voor gedaan heeft! Met vallen en opstaan, moet hij gedacht hebben… Ondertussen beginnen de geloofsrakkers wereldwijd een aantal zaken zo op te houden dat er weer sprake is van een teruggang. In het volgende luik daarom maar weer eens de 10 stellingen over het vervloekte geloof en de arrogante kennis.


Reageer