Het gaat goed

 door Koos Werkeloos 


Het gaat weer geweldig met onze economie, hoor ik voortdurend. Na het verval van de Nederlandse economie van de best presterende naar de slechts presterende, na de langste periode van laagconjunctuur sinds 50 jaar (maar alleen in Nederland!), na vier jaar lang bezuinigen, doemdenken en afbraak van de sociale voorzieningen door BakEllende & Co gloort er nu eindelijk weer licht aan de economische horizon. Voor iedereen! Bedrijven durven weer te investeren, de werkgelegenheid stijgt zienderogen, het aantal WAO-ers en andere staatskasparasieten daalt gestaag en de grootverdieners uit de Quote Top 500 zijn weer een paar miljard rijker geworden. Prachtig toch?

Ik weet niet hoe de vlag er bij U bij hangt, maar als ik in mijn portemonnee kijk zie ik nog steeds de bodem en alleen maar de bodem. Ik kan de eindjes zonder hulp van anderen nog steeds niet aan elkaar knopen en merk er ook geen barst van dat werkgevers om arbeidskrachten staan te springen. Ik solliciteer me wezenloos, maar ben voortdurend of overgekwalificeerd, of te duur, of te lang uit de running, en voor omscholing kom ik om de een of andere vage (budgettaire) reden niet in aanmerking. Ja, het gaat goed met Nederland, maar niet met mij. En geloof maar dat ik niet de enige ben.

Veel mensen die op het moment werkloos of arbeidsongeschikt zijn hebben een financiële erfenis. En dan niet zo eentje ‘van pappie’, maar een erfenis van kosten en schulden uit het verleden, toen zij nog wel werkten en nog niet konden bevroeden dat hun hypotheek, lening of auto onbetaalbaar zou gaan worden. De meeste uitkeringsgerechtigden worden namelijk niet als zodanig geboren, maar worden dat door omstandigheden. Omstandigheden die vaak door de politiek bepaald worden. Dus Jan Peter BakEllende en Gerrit Grijpgraag Zalm, met jullie inkomen van dik 130.000 euro per jaar en voorgenomen salarisverhoging van 30%: hierbij gun ik jullie een blik op mijn financiën. Kijk gerust hoe goed het gaat in Nederland, heren, en realiseer jullie dat ik het nog relatief goed heb:


  inkomsten   uitgaven
759,02 WW-uitkering UWV 312,76 huur (inclusief gas/water/electra)
34,00 zorgtoeslag belastingdienst 106,00 ziektekostenpremie
56,00 opname doorlopend krediet 180,63 aflossing doorlopend krediet
    52,38 aflossing studiefinanciering
    40,00 aflossing Sociale Dienst
    20,00 telefoonkosten, vnl. i.v.m. solliciteren
       
849,02 totaal 711,77 totaal


Bij mijn vaste lasten heb ik niet eens de jaarlijkse kosten van mijn ongevallenverzekering en inboedelverzekering opgeteld, net zomin als de kosten van mijn donateurschap van de Stichting Natuurmonumenten en het Kankerfonds (ja, ondanks alles ben ik nog wel sociaal). Ik had ooit een auto, maar die heb ik inmiddels verkocht en van die paar duizend euro heb ik mijn doorlopend krediet deels afgelost. Uiteraard heb ik dat geld langzaam maar zeker weer opgenomen om simpelweg van te leven, en is het kredietplafond al lang weer bereikt.

Rekenmeester Zalm zal snel becijferen dat ik per maand welgeteld 137,25 euro over houd om van te eten, te drinken en mezelf te verzorgen, en eventueel van te sparen voor kleding en onvoorziene gevallen. Dat is 4,58 euro per dag, en daar moet ik het mee doen. Gelukkig heb ik een lieve vriendin waar ik af en toe bij kan eten, of val ik ergens anders ‘toevallig’ rond etenstijd binnen en mag ik aanschuiven. Maar ik verrek het ten enenmale om dit dagelijks te doen en als een klaploper op de zak van anderen te teren. Wat de Staat mij geeft moet voldoende zijn, anders is er iets goed mis in dit land.

En er is dus iets goed mis in dit land, want langzaam maar zeker stijgt het water mij tot boven mijn lippen. De ziektekostenpremie bijvoorbeeld heb ik vorige maand niet kunnen betalen. En nogmaals: ik heb het nog relatief goed, er zijn mensen die het met nóg minder moeten redden en niemand hebben om op terug te vallen. Gelukkig krijg ik volgens de plannen van het gulle kabinet BakEllende volgend jaar 1 % ‘zoet’ extra. Da’s toch mooi dik 8 euro per maand, oftewel 25 cent per dag. Als dat geen feest wordt…Reageer