Six six six

 door Marc Appels 


“En aan allen, aan kleinen en groten, aan rijken en armen, aan vrijen en slaven: laat het een merkteken geven op rechterhand of voorhoofd, zodat niemand kan kopen of verkopen, zo hij dat teken niet draagt, de naam van het Beest of het getal van zijn naam….. Zijn getal is zeshonderd zes en zestig.” (uit: de Apocalyps van Johannes, 13:17)

666 heeft mij gekriebeld vanaf de eerste keer dat ik de bovenstaande passage uit de bijbel las. Mijn vraag in 1975 aan een expert in mainframes (zeer grote computers) was: “Is er een computer waarin je van alle mensen die er zijn hun basisgegevens kunt opslaan?” Het antwoord was: “Ja, in Brussel staat een NAVO-computer die dat zou kunnen.” “En wat is dat dan voor iets?” luidt mijn volgende vraag. “Een Siemens BASIC six six six,” luidt het antwoord... Ik schrijf het maar even op zoals hij het uitsprak. Dat antwoord heeft me 15 jaar lang tevreden gesteld, tot 1990.

Rond die tijd las ik een stukje over een Amerikaanse ingenieur die iets had bedacht om de fraudegevoeligheid van creditkaarten in de kiem te smoren: plak een chip onder de huid in het voorhoofd of de rechterhand. Jawel, het stond er echt! Die chip* bevat alle gegevens: naam, adres, banknummer, sofinummer! Afrekenen bij de kassa? Hou je pols even voor een venstertje et voilà. Dat gegeven heeft me weer 15 jaar lang tevreden gesteld, tot enkele maanden geleden.

Toen zag ik ergens op een viaduct in Nederland staan: “666 = WWW! De combinatie van chips (het labelen van de objecten), computers (om al die labels op te slaan en bij te houden) en het internet (om via een netwerk labels en computers met elkaar in verbinding te kunnen houden)... dat is me dus pas een beest! Hét beest?Reageer