In naam des Heeres 


  Vooral voor Heeres: softdrugs, wat dan wel?

Alle het opsporingswerk, invallen en convenanten ten spijt zit de bestijding van het softdrugsprobleem op het verkeerde spoor. Een 'succesvolle' aanpak van Heeres en co zal hoogstens leiden tot verplaatsing van de handel in de donkere illegaliteit. Wat de burger niet ziet, Fransje niet deert, jaja... Er is maar één echte oplossing: legalisatie en regulatie.

lees verder
  In Naam Des Heeres V: Wiet tegen de lamp gehouden

Dit is een les over een plant. Een groene plant, een mooie plant, een welriekende plant, een grote, een sterke, ja, een nuttige plant: het gaat over de Cannabis sativa 'Hollandica'. Oftewel: Nederwiet. En over het motto van Frans Heeres, 'Wiet is wiet en weg is weg'. Fout. De ene wiet is de andere niet, en de ene kweker is de andere niet. Goed lezen, Frans!

lees verder
  In Naam Des Heeres IV: Feestje ? !

Laten we een feestje geven! Moet kunnen in ons tolerante NL. Maar dan moet er wel eerst een hoop geregeld worden. En een hoop inkopen worden gedaan...

lees verder
  In Naam Des Heeres III: Drooglegging

De drooglegging in het Amerika van de jaren twintig van vorige eeuw was geen succes: alleen duistere figuren als Al Capone werden er beter van. De overeenkomst tussen alcohol toen en wiet nu? Een ludiek lesje geschiedenis voor Frans Heeres en co.

lees verder
  In Naam Des Heeres II: De Grote Jongens

Onder leiding van de woeste wietwachter Frans Heeres moeten betrapte thuiskwekers tegenwoordig vrezen voor het dak boven hun hoofd. De grote criminele bendes daarentegen mogen in Brabant ongestoord hun gang gaan. Een goede strijd tegen wiet, of toch een beetje kierewiet?

lees verder
  In Naam Des Heeres I: Hypotheekpolitie

Onze nationale korpschefs nemen het recht tegenwoordig maar al te graag in eigen hand. De een weigert al voordat het wettelijk aangenomen is het toekomkstige boerkaverbod te handhaven, de ander (onze eigen Frans Heeres) benadert op eigen houtje banken om wiettelers hun hypotheek af te pakken...

lees verder